Fælles mål overdrev, skov

Tilbage

Aktiviteten bidrager til:

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser

Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper.

Eleven kan med modeller af økosystemer forklare sammenhænge med energistrømme og stofkredsløb.

Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer.

Eleven har viden om

 

Røsnæsvej 458 • 4400, Kalundborg •  Tlf.: 2157 0983 •  Email