Fælles mål, 2.- 4. kl klasse zool.

RETUR

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur og har viden om dyr, planter og svampe.

Eleven kan fortælle om ændringer i naturen tilknyttet årstider.

Eleven har viden om dyrs levesteder og livsbetingelser.

Eleven har viden iom sammenlignende anatomi.

Eleven har viden om åndedræt og blodkredsløb hos mennesker og dyr.  

Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning. 

(Eleven kan deltage i dissektion af dyr- hvis dette elemet aftales i forvejen)

 

 

 

 

Røsnæsvej 458 • 4400, Kalundborg •  Tlf.: 2157 0983 •  Email