Fællesmål astronomi

Retur

Fællesmål 4.kl

Elevn kan modeller fortælle om hovedtræk af Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser og har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning.

Eleven har viden om BIg Bang teorien og tidligere tiders verdensbillede.

Røsnæsvej 458 • 4400, Kalundborg •  Tlf.: 2157 0983 •  Email