Fælles mål, dyr 6. kl

RETUR

Fællesmål 6. kl. "Jordens opståen og livets udvikling"

Eleven kan med enkle modeller fortælle om livets udvikling og kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder.

(Eleven kender de grundlæggende træk, der karakteriserer forskellige grupper af pattedyr, fugle, krybdyr. fisk, padder, insekter og andre invertebrater)

 

Røsnæsvej 458 • 4400, Kalundborg •  Tlf.: 2157 0983 •  Email