Fællesmål botanik 6. kl

RETUR

Fælles mål 6. kl

Naturområder:

Eleven har viden om karakteristiske naturområder og kan udføre enkle undersøgelser i naturområder.

Elevn kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen og har viden om enkle fødekæder.

Eleven kan med enkle cykliske modeller fortæle om fotosyntesen og respiration. Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof.

MIn tilføjelse: Eleven får kendskab til planter, deres nytteværdi, kulturhistorie og forståelse for hvorfor nogle planter laver farvestrålende blomster og andre kun er grønne og hvorfor nogle planter laver spiselige frugter mens andre bare hænger i tøjet eller flyver med vinden. Det berøres også hvad fordele og ulemper der er ved kønnet kontra ukønnet formering.

 

Røsnæsvej 458 • 4400, Kalundborg •  Tlf.: 2157 0983 •  Email