Fællesmål, skov

RETUR

Fælles mål  4.- 6. kl

Eleven kan indsamle og bestemme planter.

Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden og menneskets påvirkning af naturen gennem tiden

Eleven kan beskrive intyeressemodsætinger i forvaltning af naturen lokalt og globalt.

Eleven har viden om forskellige naturtyper.

Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof.

 

Røsnæsvej 458 • 4400, Kalundborg •  Tlf.: 2157 0983 •  Email