Fællesmål megafauna

Retur

Fællesmål  9. kl

Megafaunaens forsvinden, mennesket eller klimaet ?

Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer.

Eleven har viden om biodiversitet.

Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud og samfundsudvikling (fangstredskaber)

Eleven kan vurdere en historisk teknologis bæredygtighed.

Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige menneskeskabte ændringer i økosystemet.

 

 

 

Røsnæsvej 458 • 4400, Kalundborg •  Tlf.: 2157 0983 •  Email